Siedziba Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku