Siedziba Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku

Do pobrania

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

2022r:

1. Budowa wodociągu w Alei Radości w Suchaczu

SIWZ

OFERTA:

Ofera usług świadczonych przez Zakład

DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie warunków technicznych

2. Informacja konsumencka

3.UMOWA na beczke 2019

4. Wniosek o zawarcie umowy woda i ścieki

5. Wniosek o rozwiązanie umowy woda i ścieki

6. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

7. 

 

TARYFY:

Ceny wody i ścieków 01-05-2014r - 30-04-2015r

Ceny wody i ścieków 01-05-2015r - 30-04-2016r

Ceny Wody i ścieków 01-05-2016r - 30-04-2017r

Ceny wody i ścieków 17-08-2018r - 16-08-2019r

Ceny wody i ścieków 17-08-2019r - 16-08-2020r (okres obowiązywania skrócony do 09-10-2019r)

Ceny wody i ścieków 10-10-2019r - 09-10-2020r

Ceny wody i ścieków 10-10-2020r - 09-10-2021r

Ceny wody i ścieków 10-10-2021r - 09-10-2022r

 

OPŁATY ZA USŁUGI:

Opłaty za usługi komunalne 2019r

Opłaty za sprzęt WUKO 2019r do 30.09.2020r

Opłaty za usługi i WUKO od 01.10.2020r do 30.06.2021r

Opłaty za usługi od 01.07.2021r do 31.12.2021r

Opłaty za usługi od 01.01.2022r

Opłaty za usługi od 01.05.2022r

BADANIA:

Badania wody luty 2021r

 Badania dot. odwołanie zakazu spożycia wody z 01-02-2016r

 Ocena wody PSSE w Elblągu 01-2016

Badania wody 03-2016 - Tolkmicko

Badania wody 02-2016 -Pagórki

Badania wody 11-2016 - Pagórki

Badania wody 12-2016 - Tolkmicko

Badania wody 12-2016 - Chojnowo

Badania wody 03-2018 - Chojnowo SUW

Badania wody 03-2018 - Chojnowo sieć

Badania wody 04-2018 - Chojnowo hydrofornia

Badania wody 04-2018 - Chojnowo dom pryw.

Badania wody 03-2018 - Tolkmicko SUW

Badania wody 03-2018 - Tolkmicko Przedszkole

Badania wody 05-2018 - Pagórki

REGULAMINY:

Regulamin Dostarczania Wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Tolkmicko

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko 2021