Siedziba Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku

O nas

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku

ul. Do Wałów 1, 82-340 Tolkmicko

NIP: 578-28-00-472, REGON: 170988459

Telefony:

(55) 231 61 69 - wodociągi, biuro i kasa (ul. Elbląska 43 w Tolkmicku)

(55) 231 62 42 - oczyszczalnia (24h)

e-mail: zgws@wp.pl

Godziny otwarcia (ul. Elbląska 43 w Tolkmicku):

 • Biuro:  poniedziałek-piątek  700 - 1500
 • Kasa:  poniedziałek-piątek  730 - 1430

 Od 01.01.2020r tylko płatności bezgotówkowe.

Nowy nr konta: 81 8303 0006 0050 0500 2769 0001 (od 01.01.2020r)

           

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku, jest samorządowym zakładem budżetowym, działa od 01 lipca 2003 roku.

Został powołany Uchwałą Nr VII/59/03 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 14 maja 2003 roku.

Przedmiotem działania Zakładu jest działalność na terenie miasta i gminy Tolkmicko, w zakresie:

 1. Produkcja i sprzedaż wody oraz eksploatacja sieci wodociągowej, w tym:
  1. Utrzymanie sieci wodociągowej i ujęć wodnych w należytym stanie technicznym i sanitarno-porządkowym,
  2. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych produkowanej wody pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym,
  3. Zawieranie umów i rozliczanie odbiorców wody zgodnie ze wskazaniami wodomierzy lub według obowiązujących norm zużycia.
 2. Eksploatacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, w tym:
  1. Zawieranie umów na odbiór ścieków i rozliczanie dostawców,
  2. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym obiektów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
  3. Prowadzenie bieżącej analizy odprowadzanych ścieków do środowiska.
 3. Wywozu nieczystości płynnych,
 4. Usług w zakresie wykonawstwa i remontów obiektów i sieci wodno-kanalizacyjnej,
 5. Realizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.