Siedziba Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku

Aktualności.

 

 

                                                                            Tolkmicko 03-06-2023

ZGWŚ w Tolkmicku, informuje , że w dniu 03-06-2023 w godzinach od 19:00 w związku z awarią sieci wodociągowej przy ulicy Portowej 40 od mostku do  nr 93 oraz przy  ulicy Ogrodowej   wystąpi przerwa w dostawie wody.

W dniu jutrzejszym tj. 04-06-2023 r. woda zostanie udostepniona w godzinach

OD 9:00 DO 10:00         ORAZ OD GODZINY 19:00 DO 20:00

 

                                               Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 

....................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................

                                                         Tolkmicko 26-05-2023

 

                  ZGWŚ w  Tolkmicku, informuje że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej w dniu 26-05-2023 r.  w godzinach od  8:00 do 15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla ulicy SPORTOWEJ  w Tolkmicku.

 

                                            Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

..........................................................................................................................................................

                                                         Tolkmicko 08-05-2023     

            

        W związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim inkasenta, prosimy mieszkańców miejscowości: Tolkmicko, Kadyny, Kikoły, Janówek, Nowinka, Chojnowo, Pogrodzie  o podawanie wskazań wodomierzy w terminie do 31-05-2023 r.

Odczyty można podawać telefonicznie : 55 231 61 69

                                           mailowo : zgws@wp.pl

W przypadku,  nie podania odczytu w wyznaczonym terminie będą wystawiane faktury prognozowane.

 

                    Przepraszamy za powstałe utrudnienie i dziękujemy za wyrozumiałośc.

 

...............................................................................................................................................................

 

                                                                 Tolkmicko 21-04-2023

 

 

 

          Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż koparko - ładowarki

 

koparka ,

 

 

........................................................................................................................................................

                                                                     Tolkmicko 21-04-2023

 

 

                                                       ZAWIADOMIENIE

     Zakład Gospodarki Wodno Ściekowej w Tolkmicku informuje, że w dniu

                                      24 KWIETNIA 2023 W GODZ. 9-12

                  w związku z trwającą modernizacją drogi wojewódzkiej 503

                            mogą wystąpić przerwy w dostawie wody

                                                dla miejscowości

                                               KAMIONEK WIELKI

                     

                                                                     Za utrudnienia przepraszamy.

...............................................................................................................................................................

                                                                     Tolkmicko 14-04-2023

 

 

                                                   ZAWIADOMIENIE

     Zakład Gospodarki Wodno Ściekowej w Tolkmicku informuje, że w dniu

                                17 KWIETNIA 2023 W GODZ.  9-12

                  w związku z trwającą modernizacją drogi wojewódzkiej  503

                           mogą wystąpić przerwy w dostawie wody

                                                 dla miejscowości :

                                                 KAMIONEK WIELKI

 

                                                                     Za utrudnienia przepraszamy       

 

 

.....................................................................................................................................................

 

                                                                       Tolkmicko 11-04-2023

 

           W związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim inkasenta, prosimy mieszkańców miejscowości; PAGÓRKI, ŁĘCZE, SUCHACZ, KAMIONEK WIELKI, PRZYBYŁOWO, BRZEZINY, NADBRZEŻE, BOGDANIEC, PĘKLEWO , POŁONINY o podawanie wskazań wodomierzy w terminie do 25-04-2023r.

Odczyty można podawać telefonicznie: 55 231 61 69

                                           mailowo: zgws@wp.pl

    W przypadku, nie podania odczytu w wyznaczonym terminie będą wystawiane faktury prognozowane.

 

                                  Przepraszamy za powstałe utrudnienie i dziękujemy za wyrozumiałość.

.....................................................................................................................................................

 

 

 

                                                                       ŻYCZĄ DYREKCJA I PRACOWNICY

                                                                                  ZGWŚ TOLKMICKO

.........................................................................................................................................

                                                         

                           Tolkmicko 21-03-2023

 

      W związku z pracami serwisowymi na ujęciu wody w Tolkmicku w terminie 21-22-03-2023 w godzinach nocnych,  nastąpi płukanie sieci wodociągowej . W tym czasie mogą nastąpić chwilowe przerwy w dostawie wody.

 

 

  

                                      Za powstałe utrudnienia przepraszamy.                               

............................................................................................................................................................

                                                                          Tolkmicko 20-03-2023

                       Komunikat dla mieszkańców miejscowości Chojnowo

                                      WODA PRZYDATNA DO SPOŻYCIA

Zakład Gospodarki Wodno Ściekowej w Tolkmicku, informuje że zgodnie z Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu z dnia 20-03-2023 r. , oraz Komunikatem Nr 2 , woda przeznaczona do spożycia przez mieszkańców miejscowości Chojnowo, odpowiada normom i wymaganiom określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest przydatna do spozycia.

 

komunikat z dnia 20-03-2023, decyzja 20-03-2023

............................................................................................................................................................

                                                                                                                 Tolkmicko 10-03-2023

 

     Komunikat dla mieszkańców miejscowości Chojnowo

     WODA NIEPRZYDATNA DO SPOŻYCIA

 

                                                                                                                Chojnowo, Chojnowo 1 

 

............................................................................................................................................................Chojnowo                                                                   

               Tolkmicko 02-03-2023

ZGWŚ w Tolkmicku, informuje że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym tj. 02-03-2023 w godzinach od 8:00 do 15:00 wystąpią przerwy w dostawie wody dla ulicy PORTOWEJ w Tolkmicku.

                                            Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

.............................................................................................................................................                                                                   

 

              Tolkmicko 01-03-2023

 

 

ZGWŚ Tolkmicko, informuje że w związku z usuwaniem awarri sieci wodociągowej w dniu 01-03-2023 w godzinach od 8:00 do 15:00, mogą  wystąpić przerwy w dostawie wody dla ulicy PORTOWEJ  w Tolkmicku.

 

                                                          Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

...............................................................................................................................................................

 

 

 

                                                                                   Tolkmicko 15-02-2023

 

                     Informujemy, że została zakończona procedura naboru na stanowisko : Główny Księgowy w ZGWŚ Tolkmicko . Z dniem 1 marca 2023 roku zostanie zatrudniona Pani Joanna Stefanowicz z Elbląga.

 

.........................................................................................................................................................

 

                                                                                                             Tolkmicko 31-01-2023                                                     

ZGWŚ w Tolkmicku , informuje że  decyzją PGW Wody Polskie została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tolkmicko na okre 3 lat. Zatwierdzona taryfa , wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia tj od dnia 07-02-2023 .decyzja 1decyzja 2 .taryfa wody 1,

taryfa wody 2, taryfa wody 3

 

............................................................................................................................................................

Tolkmicko 23-01-2023

ZGWŚ w Tolkmicko ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Główny księgowy.

Nabór na wolne stanowisko strona 1, strona 2, strona 3

.................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 18.01.2023

Uwaga!

Informujemy, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej w dniu 18.01.2023r, w godz. 8:00 do 12:00,  mogą wystapić przerwy w dostawie wody w Łęczu gm. Tolkmicko. Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

 

 ...................................................................................................................................................................

Tolkmicko 16.01.2023

Uwaga!

W związku z usuwaniem  awarii przez Wodociągi Elbląskie w Pagórkach w dniu 16.01.2023r informujemy, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach: Łęcze, Suchacz, Kamionek Wlk, Bogdaniec, Nadbrzeże, Połoniny, Pęklewo. Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

...............................................................................................................................................................

Tolkmicko, 03-01-2023r

ZGWŚ w Tolkmicku infomuje, że w dniach 03-04.01.2023r będzie usuwana awaria wodociągowa i  zostanie wstrzymana dostawa wody dla nieruchomości: Tolkmicko ul. Młyńska 1, 2 i 4.

Woda będzie puszczacza czasowo:

1. 03-01-2023r (wtorek) - w godzinach od 17 do 18

2. 04-01-2023r (środa) - w godzianch od 7 do 8

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Tolkmicko, 30-11-2022r

ZGWŚ W Tolkmicku informuje, że w dniu 30-11-2022r w godzinach 8-15 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla miejscowości Łęcze.

Za powastałe utrudnienia przepraszamy.

.............................................................................................................................................................

Tolkmicko 17-10-2022r

ZGWŚ w Tolkmicku informuje, że w dniu 17 października 2022 r, będzie usuwana awaria i w godzinach 8-15 wystąpią przerwy w dostawie wody dla miejscowości POGRODZIE, PRZYBYŁOWO I WODYNIA.

 

                                                                                          Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

........................................................................................................................................................................

 

Tolkmicko 10-10-2022r

ZGWŚ  w Tolkmicku informuje,  że w dniu 10 października 2022r, będzie uwuwana awaria i  w godzinach 8-15 wystąpią przerwy w dostawie wody dla miejsowości PAGÓRKI.

 

                                                                                                    Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

.........................................................................................................................................................

Tolkmicko 03-10-2022r

ZGWŚ w Tolkmicku informuje, że w dniu 3 października 2022r, będzie usuwana awaria i w godzinach 8-15 wystąpią przerwy w dostawie wody dla osiedla "WYBUDÓWKA" w Tolkmicku.

Za powstale utrudnienia przepraszamy.

.........................................................................................................................................................

Tolkmicko 08-09-2022r

ZGWŚ w Tolkmicku informuje, że do dnia 13-09-2022r. dla miejscowości Nowinka woda będzie dostępna w godzinach 8-9,  15-16 i  20-21.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

.........................................................................................................................................................

Tolkmicko 05-09-2022r

ZGWŚ w Tolkmicku informuje, że w dniu 05-09-2022 r w godzinach 8-15 mogą wystapić przerwy w dostawie wody dla miejscowości Pagórki.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

.............................................................................................................................................................

Tolkmicko 29-06-2022r

...............................................................................................................................................................

30-05-2022r

ZGWŚ w Tolkmicku informuje, że w dniu 31.05.2022r mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców Pogrodzia.

Przeoraszamy za powstałe utrudnienia

i dziękujemy za wysrozumiałość

............................................................................................................................................................

09-05-2022r

ZGWŚ w Tolkmicku informuje, że w dniach od 16.05.2022r do 03.06.2022r, w związku z pracami prowadzonymi przez EPWiK Elbląg, mogą pojawić sie okresowo braki wody, spadki ciśnienia oraz pogorszenie parametrów jakości wody dla mieszkańców:

Pogrodzie, Wodynia, Brzezina, Przybyłowo, Łęcze, Pagórki, Bogdaniec, Suchacz, Pęklewo, Połoniny, Nabrzeże, Kamionek Wielki.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia

i dziekujemy za wyrozumiałość

.......................................................................................................................................................

17-03-2022r

ZGWŚ w Tolkmicku informuje, że od dnia 17-03-2022 do 18-03-2022r będzie usuwana awaria, w związku z czym wystąpi PRZERWA W DOSTAWIE WODY dla miejscowości Przybyłowo.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia

i dziękujemy za wyrozumiałość

.........................................................................................................................................................

16-03-2022r

ZGWŚ w Tolkmicku informuje, że w dniu 16.03.2022r w godzinach 9-14 będzie usuwana awaria, w związku z czym mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla miejscowości Pogrodzie.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia

i dziękujemy za wyrozumiałość

...........................................................................................................................................................

Tolkmicko 11-03-2022r

W związku z obowiązującym stanem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem SARC COV-2 ZGWŚ w Tolkmicku wsytzrmuje czasowo odczyty wodomierzy.

Prosimy mieszkańców TOLKMICKA o PODAWANIE WSKAZAŃ WODOMIERZY

w terminie do dnia 31 marca 2022r

Odczyty można podawać:

- telefonicznie: 55 231 61 69

- mailowo: zgws@wp.pl

W przypadku niepodania odczytuw wyznaczonym terminie bedą wystawiane faktury prognozowe.

 

Przeprasamy za powstałe utrudnienia

i dziękujemy za wyrozumiałość

......................................................................................................................................................

Tolkmicko 04-02-20222r

W związku z obowiązujacym stanem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem SARS COV-2 ZGWŚ w Tolkmicku wstrzymuje czasowo odczyty wodomierzy na ternie Miasta i Gminy Tolkmicko

Prosimy wszystkich Odbiorców o PODAWANIE WSKAZAŃ WODOMIERZY

w terminie do dnia 28 LUTEGO 2022r.

Odczyty można podawać:

- telefonicznie: 55 231 61 69

- mailowo: zgws@wp.pl

W przypadku niepodania odczytu w wyznaczonym terminie będą wystawiane faktury prognozowe.

 

Przepraszamy za powstałe utrudnienia

i dziękujemy za wyrozumiałość

.......................................................................................................................................................

Tolkmicko 31.12.2021r

 

ZGWŚ w Tolkmicku informuje, że dzień 03-01-2022r jest dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę 01.01.2022r.

Za powstałe utrudnieia przepraszamy.

 .........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tolkmicko 22-12-2021r

ZGWŚ w Tolkmicku informuje, że dzień 27.12.2021r jest dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadajace w sobotę 25.12.2021r.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

...........................................................................................................................................................

Tolkmicko 29-11-2021r

PRZERWY W DOSTAWIE WODY

ZGWŚ w Tolkmicku informuje, że w dniu 30-11-2021r będzie usuwana awaria i w godzinach 8-15 mogą wystapić przerwy w dostawie wody dla miejscowości Janówek.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

............................................................................................................................................................

Tolkmicko 21-10-2021r

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

ZGWŚ w Tolkmicku informuje, że w dniu 22 października 2021r w godzinach 9-12, nastąpi przerwa w dostawie wody dla ulicy Świętojańskiej w Tolkmicku.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

..............................................................................................................................................................

Tolkmicko 09-09-2021r

PRACA

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku zatrudni:

MONTER-KONSERWATOR SIECI WOD-KAN

ELEKTROMONTER

..............................................................................................................................................................

Tolkmicko, 23-08-2021r

ZGWŚ w Tolkmicku informuje, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej, w dniu 24 sierpnia 2021 w godzinach 8-15 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla miejscowości: SUCHACZ i PĘKLEWO.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

...............................................................................................................................................................

Tolkmicko 09-08-2021r

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej W Tolkmicku informuje, że zgodnie z Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu z dnia 09.08.2021r oraz Kominikatem Nr 3,   woda przeznaczona do spożycia przez mieszkańców miejscowosci: Tolkmicko, Janówek, Kikoły, Kadyny i Nowinka, odpowiada normom i wymaganiom określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest PRZYDATNA do spożycia.

Decyzja, Komunikat Nr 3

.................................................................................................................................................................

Tolkmicko 23-07-2021r

Komunikat nr 2

Decyzja Uchylająca

Decyzja Warunkowa

KOMUNIKAT

.....................................................................................................................................................................

 

Tolkmicko 22-07-2021r

Komunikat! Mieszkańcy: Suchacz.

Komunikat

 

...............................................................................................................................................................

Tolkmicko 20-07-2021r

Komunikat! Mieszkańcy Tolkmicka, Kadyn, Janówka, Nowinka, Kikoły.

KOMUNIKAT

...............................................................................................................................................................

Tolkmicko 19-07-2021r

UWAGA! Mieszkańcy Tolkmicka, Kadyn, Janówka, Nowinka, Kikoły.

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu informuje, ze w badaniach jakości wody z dnia 15.07,2021 r. z wodociągu sieciowego w Tolkmicku, zaopatrującego miejscowości: Tolkmicko, Janówek, Kadyny, Kikoły, Nowinka w gminie Tolkmicko powiecie elbląskim stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 42 jtkl10Oml w SUW w wodzie uzdatnionej, a także na sieci wodociągu w Tolkmicku przy ul. Szpitalnej 6 w przedszkolu w ilości 31 itkl1O0ml, co nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku Nr 1 w części C tabeli 1lp. 1 rozpożądzenla Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z2017 r,, poz.2294).

Woda NIEPRZYDATNA do spożycia

Wykrycie obecności bakterii z grupy coli w wodzie wodociągowej pochodzącej z ujęć podziemnych może wskazywać, ze ujęcie może być podatne na zanieczyszczenie mikrobiologiczne Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej konsumentom wodzie. Długotrwale utrzymujące się zanieczyszczenie wody pitnej bakteriami grupy coli może w konsekwencji przyczyniać się do negntywnych skutków zdrowotnych dla konsumenta. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w ww. rozporządzeniu.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

 

INFORMACJA

Harmonogram dostaw wody beczką ZGWŚ

...............................................................................................................................................................

Tolkmicko 08-07-2021r

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje, że w związku z awarią sieci w dniu 08-07-2021 w godz. 15-17 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla miejscowości Przybyłowo.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i dziekujemy za wyrozumiałość.

...............................................................................................................................................................

Tolkmicko 05-07-2021r

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 06.07.2021r w godz. 9-15 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla miejscowości Kadyny.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

................................................................................................................................................................

Tolkmicko 09-06-2021r

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje, że nie będzie odliczał ścieków w związaku z napełnianiem basenów,  podlewaniem ogródków itp.

Dla potrzeb poboru wody bezpowrotnie zużytej, powinna być specjalna instalacja z niezaleznym układem pomiarowym - uzgodniona z ZGWŚ.

Każdy inny sposób nie bedzie przez nas uwzględniany do korekt za wodę i ścieki.

Więcej informacji: 55 231 61 69

..............................................................................................................................................................

Tolkmicko 26-05-2021r

ZGWŚ w Tolkmicku informuje, że w związku z prowadzonymi przez EPWiK Sp.z o.o. w Elblągu pracami na SUW Pagórki, w dniach 28.05 (piatek) i 31.05 (poniedziałek) w godz. 9-12, wystąpi całkowity brak dostawy wody dla miejscowości:

Pagórki, Łęcze, Bogdaniec, Suchacz, Połonuny, Nadbrzeże, Kamionek Wielki, Pęklewo, Pogrodzie,  Wodynia i Brzeziny

W wyniku prowadoznych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

..............................................................................................................................................................

Tolkmicko 26-05-2021r

OGŁOSZENIE

ZGWŚ w Tolkmicku informuje, że w dniach 26.05.2021 - 25.06.2021r w zwiazku z prowadzonymi pracami przy budowie kanalziacji sanitarnej w ul. Przybytowskiej mogą wystąpić czasowe zamknięcia ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopernika w kierunku Wysoki Bór.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

 .............................................................................................................................................................

Tolkmicko 13-05-2021r

W związku z obowiązującym stanem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem SARS COV-2, ZGWŚ wstrzymuje czasowo odczyty wodomierzy na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko.

Prosimy wszystkich odbiorców o podawanie wskazań wodomierzy w terminie do dnia 28 maja 2021r

Odczyty można podawać:

- telefonicznie: 55 231 61 69

- mailowo: zgws@wp.pl

W przypadku niepodania odczytu w wyznaczonym terminie będą wystawiane faktury prognozowe.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 13-05-2021r

OGŁOSZENIE

ZGWŚ w Tolkmicku informuje, ze w dniach 17.05.2021 do 25.06.2021r będą trwały prace przy budowie kanalziacji sanitarnej w ul. Przybytpowskiej w Tolkmicku /na odcinku ok.300m od skrzyżowania z ul.Kopernika w kierunku Wysoki Bór/.

W związku z tym mogą wystąpić utrudnienia komunikacyjne.

Przepraszamy za utudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

..............................................................................................................................................................

Tolkmicko, 22-04-2021r

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje, że w zwiazku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 22-04-2021r mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla ulicy Portowej w Tolkmicku.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

..............................................................................................................................................................

Tolkmicko, 21-04-2021r

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 21-04-2021r mogą wystapić przerwy w dostawie wody dla ulicy Portowej w Tolkmicku.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

...............................................................................................................................................................

Tolkmicko, 25-02-2021r

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmciku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej

w dniu 25-02-2021r mogą wystąpić przerwy w dostawie wody

dla ulic: Parkowa w Tolkmicku

                                                         Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

.................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 16-02-2021r

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: SAMODZIELNY REFERENT DO SPRAW KADR I ROZLICZEŃ

    05-03-2021r:

                     Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne

                     Informacja o wynikach naboru

...............................................................................................................................................................

Tolkmicko 04-02-2021r

W związku z obowiązującym stanem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem SARS COV-2

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku

wstrzymuje czasowo odczyty wodomierzy na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko

Prosimy wszystkich Odbiorców o podawanie wskazań wodomierzy

w terminie do dnia 28 LUTEGO 2021r

Odczyty można podawać:

- telefonicznie: 55 231 61 69

- mailowo: zgws@wp.pl

W przypadku niepodania odczytu w wyznaczonym terminie będą wystawiane faktury prognozowe.

Przepraszamy z powstałe utrudnienia

i dziękujemy za wyrozumiałość

...............................................................................................................................................................

Tolkmicko 11-01-2021r

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje, że w związku z prowadzonymi pracami,

w dniu 12.01.2021r, nastąpi przerwa w dostawie wody

dla miejscowości POGRODZIE - od sklepu do WODYNIA.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 05-01-2021r

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje, że w związku z awarią sieci wodociagowej, w dniu 05-01-2021r wystąpią przerwy w dostawie wody dla miejscowości: Tolkmicko, Janówek, Lipnik, Kadyny.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

..............................................................................................................................................................

Tolkmicko, 21-12-2020r

Informujemy, że dzień 24 grudnia 2020r jest dniem wolnym od pracy

w Zakładzie Gospodarki Wodno-Ściekowym w Tolkmicku,

w zamian za drugi dzień Świąt Bożegonarodzenia przypadający w sobotę.

...................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 08-12-2020r

W związku z awarią ze strony EPWiK w Elblągu

w dniu 08-12-2020r nastąpi przerwa w dostawie wody

dla miejscowości Pogrodzie, Brzezina i Przybyłowo.

                                             Za powstałe utrudnienia przepraszamy

..................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 04.11.2020r

ZGWŚ w Tolkmicku informuje, że w związku z usuwaniem awarii w miejscowości KADYNY w dniu 05.11.2020r w godz. od 8.00 do 14.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

..................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 04-11-2020r

W zwiazku z obowiązującym stanem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem SARS CoV-2 wstrzymuje sie czasowo odczyty wodomierzy na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko.

Prosimy wszystkich Odbiorców o podawanie wskazań wodomierzy w terminie do 20 listopada 2020r.

W przypadku niepodania odczytu w wyznaczonym terminie bedą wystawiane faktury prognozowe.

Odczyty można podawać:

- TELEFONICZNIE: 55 231 61 69

- MAILOWO: zgws@wp.pl

 

                                                     Przepraszamy za powstałe utrudnienia

 i dziękujemy za wyrozumiałość.

...............................................................................................................................................................

Tolkmicko, 26-10-2020r

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku, w związku z powjawiajacymi sie nieścisłościami, wyjaśnia, że usługa wywozu nieczystosci płynnych obejmuje tylko opróżnienie szamba,

czyszczenie zbiornika jest osobną usługą dodatkowo płatną.

Wartość takiej usługi to kwota stanowiąca minimum 1/2 stawki za pracę sprzętu WUKO na pojeździe MAN lub MERCEDES. 

.....................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 20-10-2020r

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje, że

w dniu 20.10.2020r w godz. 12.00-14.00 mogą wystapić

przerwy w dostawie wody dla miejscowosci Kamionek Wielki.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

............................................................................................................................................................

Tolkmicko, 16.09.2020r

Zakład Gospdoarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje

że, w związku z pracami modernizacyjnymi,w dniu 16.09.2020r w godz. 8.00- 15.00

mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla miejscowości Tolkmicko ul. Morska w stronę stacji benzynowej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

.............................................................................................................................................................

Tolkmicko, 27.08.2020r

Zakład Gospdoarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje,

że, w związku z usuwaną awarią,w dniu 27.08.2020r w godz. 8.00- 14.00

będzie przerwa w dostawie wody dla miejscowości Przybyłowo.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

.......................................................................................................................................................

Tolkmicko, 24.08.2020r

W związku ze stanem epidemiologicznym wywołanym COVID-19

  czasowo wprowadza się ograniczony dostęp na teren Zakładu.

Wszystkie sprawy należy załatwiać zdalnie, tj: telefonicznie, mailowo  lub listownie.

Należności prosimy regulować przelewem bankowym

Nr konta: 81 8303 0006 0050 0500 2769 0001

W sprawach pilnych prosimy umawiać się telefonicznie na spotkanie.

Nr tel. 55 231 61 69

e-mail: zgws@wp.pl

Adres korespondencyjny:

ul. Elbląska 43

82-340 Tolkmicko

Za wszystkie powastałe utrudnienia serdecznie przepraszamy!

...........................................................................................................................................................

Tolkmciko 19.08.2020r

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje, że

w związku z uszkodzeniem wodociągu przez firmę zewnętrzną, w dniu dzisiejszym w Kadynach będzie przerwa w dostawie wody do godz.13.00

............................................................................................................................................................

Tolkmicko 19.08.2020r

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje, że

w dniu 19 sierpnia 2020r w związaku z usuwaną awarią,

nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Chojnowo

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

..............................................................................................................................................................

Tolkmicko 17.08.2020r

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje, że

w związku prowadoznymi pracami remontowymi

w dniach 17.08 do 11.09.2020r mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla ulicy JAGIELLOŃSKIEJ w Tolkmicku.

                                                         Za pwostałe utudnienia przepraszamy.

...............................................................................................................................................................

Tolkmicko 14.07.2020r

 

W dniu 15.07.2020r (środa) w godz. 8.00 - 14.00

w zwiazku z prowadoznymi pracami nastąpi przerwa w dostawie wody

dla ulic: Królewiecka, Zakopiańska, Dzika i Owocowa w Tolkmicku.

                          Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

...............................................................................................................................................................OGŁOSZENIE - ZAPYTANIE OFERTOWE....................................................................................................................................................

Tolkmicko 29-06-2020r

W dniu 29-06-2020r w związaku z usuwaniem awarii

nastąpi przerwa w dostawie wody do godz. 14.00

dla miejscowości: Suchacz, Pęklewo

                    Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

....................................................................................................................................................

Tolkmicko 08-06-2020r

W dniu 08-06-2020r (poniedziałek)

w związku z usuwaniem awarii może wystąpić przerwa w dostawie wody

dla ulic: Przybytowska, Wyb. Biała, Osiedlowa, Działyńskiego, Kilińskiego, Wiśniowa w Tolkmicku.

                                                              Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

.....................................................................................................................................................

Tolkmicko 03-06-2020r

W związaku z pracami prowadzonymi przy

nowobudowanej Strażnicy OSP w Pogrodziu

w dniach od 03.06.2020 r. do 05.06.2020 r. w godzinach 9-15

mogą wystapić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców Pogrodzia i Wodyni.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

.....................................................................................................................................................

Tolkmicko 25-05-2020r

W związaku z pracami prowadoznymi przy

nowobudowanej Strażnicy OSP w Pogrodziu

w dniu 25.05.2020r w godzinach 9-15

mogą wystapić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców Pogrodzia i Wodyni.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

.....................................................................................................................................................

Tolkmicko 13-03-2020r

 W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników, w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz zaleceniami służb sanitarnych, od dnia 13.03.2020r uporzejmie prosimy interesantów o kontaktowanie się tylko telefonicznie lub mailowo.

Nr tel. 55 231 61 69

e-mail: zgws@wp.pl

Płatności należy realizować przelewem na konto nr: 81 8303 0006 0050 0500 2769 0001

Przypominamy, że od dnia 01 stycznia 2020r Zakałd nie przyjmuje płatnosci gotówką, należności można regulować przelewem bankowym, bądź kartą płatniczą.

Wyjazdy do klientów będą realizowane tylko w przypadkach zagrażających ludziom i mieniu, z zachowaniem minimum kontaktu z klientem.

 Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby.

.....................................................................................................................................................

Tolkmicko 03-03-2020r

W dniu 5 marca 2020r (czwartek)

w związku z montażem hydrantu i przyłącza

nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 9.00-14.00

dla miejscowości Kadyny

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

......................................................................................................................................................

Tolkmicko 20-02-2020r

W dniu 25 luty 2020r (wtorek)

w związku z prowadzonymi pracami na sieci p.poż. mogą wystapić przerwy w dostawie wody dla miejscowosci Kadyny w godz. 9.00 -11.00

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

.........................................................................................................................................................

Tolkmicko 06-02-2020r

 W dniu 06 luty 2020r

w związku z usuwaniem awarii mogą wystąpić

przerwy w dostawie wody dla ul. Kilińskiego w Tolkmicku.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

.........................................................................................................................................................

Tolkmicko 27-01-2020r

W dniu 27 stycznia 2020r

w zwiazku z usuwaniem awarii może wystąpić

przerwa w dostawie wody dla miejscowosci Suchacz.

                                                 Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

.........................................................................................................................................................

Tolkmicko 03.01.2020r

W dniu 03.01.2020r w godz. 8.00-12.00

w związaku z usuwaniem awarii może wystąpić

przerwa w dostawie wody dla miejscowosci Przybyłowo i Pogrodzie.

                                                                      Za utrudnienia przepraszamy.

.........................................................................................................................................................

Tolkmicko, 23-12-2019r

.....................................................................................................................................................

Tolkmicko 13-12-2019r

 

W dniu 16 grudnia 2019r (poniedziałek) w godz. 8.00 -15.00

w związaku z prowadzonymi pracaminastąpi przerwa w dostawie wody

dla Tolkmicko, ul.: Portowa, Parkowa, Ogrodowa i Mazurska.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

......................................................................................................................................................

Tolkmicko 09-12-2019r

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje,że

z dniem 01 stycznia 2020r należności będzie można regulować:

    1. Przelewem na rachunek bankowy,

    2. Kartą płatniczą w Kasie ZGWŚ  i u Inkasenta ZGWŚ.

......................................................................................................................................................

Tolkmciko 18-11-2019r

.......................................................................................................................................................

Tolkmicko 18-11-2019r

W dniu 20.11.2019r  (środa) w godz. 8.00-14.00

w związaku z prowadzonymi pracami nastąpi przerwa w dostawie wody

dla miejscowości: Pogrodzie, Wodynia i Przybyłowo.

Za utrudnienia przepraszamy.

.........................................................................................................................................................

Tolkmicko 14-11-2019r

W dniu 15.11.2019r (piątek) w godz. 8.00 - 12.00

w związku z prowadoznymi pracami nastąpi przerwa w dostawie wody

dla miejscowosci Pogrodzie - budynki w  sąsiedztwie Kościoła.

Za utrudnienia przepraszamy.

..........................................................................................................................................................

Tolkmicko 16-10-2019r

W dniu 17.10.2019r (czwartek) w godz. 8.00-14.00

w związku z prowadzonymi pracami nastąpi przerwa w dostawie wody

dla miejscowości Tolkmicko:  ul.Portowa od nr 32 do końca i ul.Ogrodowa.

                                                          Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

..........................................................................................................................................................

Tolkmciko 02-10-2019r

Taryfa: str.1, str.2, str.3, str.4, str.4, str.5, str.6, str.7, str.8.

.......................................................................................................................................................

Tolkmicko 30-09-2019r

 

........................................................................................................................................................

Tolkmicko 27-09-2019r

AWARIA - 27-09-2019r - BRAK WODY

Suchacz, ul. Królowej Marii i Aleja Radości

Przewidywany czas usunięcia awarii 27.09.2019r godz. 16.00

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

.........................................................................................................................................................

Tolkmicko 09-09-2019r

Informujemy, że z uwagi na nieregulowanie płatnosci bedą dokonywane

ODCIĘCIA WODY NIESOLIDNYM ODBIORCOM

W związku z powyższym w dniu: 09-12.09.2019r w miejscowości POGRODZIE

może wystapić KRÓTKOTRWAŁA PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Za utrudnienia przepraszamy.

...........................................................................................................................................................

Tolkmicko 06-09-2019

Informujemy, że z uwagi na nieregulowanie płatności będą dokonywane

ODCIĘCIA WODY NIESOLIDNYM ODBIORCOM

W związku z powyższym w dniu: 06-09-2019r w miejscowości Tolkmicko

może wystąpić KRÓTKOTRWAŁA PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Za utrudnienia przepraszamy.

............................................................................................................................................................

Tolkmicko 26-08-2019r

W dniu 27-08-2019r w godzinach 17-20

z uwagi na prowadzone prace nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowosci Tolkmicko ul. Ceramiczna, Elbląska nr 2-4, Swiętojańska 17a, 17 i 19.

Za powastałe utrudnienia przepraszamy.

...........................................................................................................................................................

Tolkmicko 26-08-2019r

W dniu 27-08-2019r w godzinach 10-12 

z uwagi na prowadzone prace nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości: Suchacz i Pęklewo.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

............................................................................................................................................................

Tolkmicko 08-08-2019r

W dniu 13-08-2019r  w godzinach 8-10

z uwagi na prowadozne prace nastąpi przerwa w dostawie wody dla mięjscowości: PAGÓRKI.

Za powastałe utrudnienia przepraszamy.

................................................................................................................................................................

Tolkmicko 07-08-2019

W dniu 09-08-2019r w godzinach 9-13

z uwagi na prowadozne prace nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości: ŁĘCZE, SUCHACZ, KAMIONEK WLK.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

......................................................................................................................................................

Tolkmicko 16-07-2019r

AWARIA - 16-07-2019r - BRAK WODY:

TOLKMICKO ulice: Parkowa, Mazurska, Portowa do mostku.

Za powastałe utrudnienia przepraszamy.

........................................................................................................................................................

Tolkmicko, 15-07-2019r

W dniu 17-07-2019r (środa) w godzinach 8-13

z uwagi na prowadzone prace nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Chojnowo

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

.......................................................................................................................................................

Tolkmicko, 09-07-2019r

W dniu 10-07-2019r (środa) w godzinach 10-13

z uwagi na prowadzone prace nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Tolkmicko, ulica: Portowa nr 1 do 32.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

........................................................................................................................................................

Tolkmicko, 02-07-2019r

W dniu 03-07-2019r w godzinach 8-9,

z uwagi na prowadzone prace nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowosci Tolkmicko,

ulice: Wybudówka Biała, Przybytowska, Działyńskiego, Osiedlowa, Wiśniowa, Bażyńskiego, Kilińskiego, Leśna, Pogodna.

Za utrudnienia przeraszamy.

.........................................................................................................................................................

Tolkmciko, 01-07-2019r

W dniu 01-07-2019r w godzinach 8-13,

z uwagi na prowadzone prace

mogą wystapić przerwy w dostawie wody dla miejscowości BRZEZINA.

Za utrudnienia przepraszamy.

..........................................................................................................................................................

Tolkmicko, 28-06-2019r

W dniu dzisiejszym w godzinach 8-10,

z uwagi na prowadzone prace,

nastapi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Chojnowo.

Za utrudnienia przepraszamy.

..........................................................................................................................................................

Tolkmicko, 25-06-2019r

..............................................................................................................................................................

Tolkmciko, 10-05-2019r

 

 

..............................................................................................................................................................

Tolkmicko 23.04.2019r

Z dniem 15 kwietnia 2019r wprowadza się nowe stawki opłat za usługi świadczone sprzętem WUKO:

1. WUKO małe na przyczepce - 185,00zł/h + VAT

2. na pojeździe JELCZ - 255,00zł/h + VAT

3. na pojeździe MERCEDES lub MAN - 385,00zł/h + VAT

Powyższe stawki obowiązują dla usług świadczonych w odległości do 50km od bazy ZGWŚ.

Ceny powyżej 50km będą ustalane indywidualnie.

Zarządzenie w zakałdce do pobrania.

..............................................................................................................................................................

Tolkmciko 05.04.2019r

Dnia 09 kwietnia 2019r (wtorek) w godz. 8.00 - 15.00

w związku z pracami prowadzonymi przez EPWiK nastąpi

przerwa w dostawie wody dla miejscowości:

POGRODZIE, WODYNIA, PRZYBYŁOWO, BRZEZINA

                                                                           Za utrudnienia przepraszamy.

...........................................................................................................................................................................................

Tolkmicko 05.04.2019r

Zakład Gospdoarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku

wydzierżawi pomieszczenia garażowe

zlokalizowane w Tolkmicku przy ul. Elbląskiej 43.

Dzierzawa dotyczy dwóch, osobnych garaży o powierzchni ok 130m2 każdy, znajduących się na ogrodzonym i monitorowanym terenie.

Cena wywoławcza: 2,50zł/m2

Termin składania ofert: 19.04.2019r

Więcej informacji pod nr tel.: 55 231 61 69

     Zapraszamy do oglądania i składania ofert.

...........................................................................................................................................................................................

OFERTA (do pobrania)                          

                                          Zapraszamy do korzystania z naszych usług!!!

........................................................................................................................................................................................

Tolkmicko 19-03-2019r

 

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie (szczególnie w weekendy) zanotowalismy wiele wyjazdów do udroznienia kanalziacji snitarnej. W zdecydowanej większości przyczyną zapchanej instalacji była niewłaściwa eksploatacja przez mieszkańców. Taka sytuacja przyczynia się do wzrostu kosztów działania ZGWŚ jak również do znacznych uciążliwości dla mieszkańców (zalania pomieszczeń, niekonfortowe zapachy itp).

Dlatego bardzo prosimy Państwa o zastosowanie się do poniższych zaleceń.

Prosimy nie wrzucać do umywalek. zlewozmywaków, muszli klozetowych rzeczy stałych, nierozpuszczalnych, rzeczy o dużych gabarytach, o strukturze zwiększajacych swoją objętość w połączeniu z wodą np. waty, ręczników papierowych, chusteczek nawilżających, podpasek , materiałów opatrunkowych i kosmetycznych, części garderoby, materiałow budowlanych, popiołu.

W przypadku częstego powtarzania się niedrożności instalacji na skutek jej nieprawidłowego korzystania, będziemy zmuszeni żądać od użytkowników bądź właścicieli obiektó zwrotu kosztów przepchania i czyszczenia instalacji.

Apelujemy i prosimy o właściwe korzystanie z kanalizacji!

                                                               

                                                             Dyrektor

                                                              Jerzy Brzozowski

........................................................................................................................................................................................

Tolkmicko 14-02-2019r

...........................................................................................................................................................................................

Tolkmicko 14-02-2019r

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje, że z dniem 15-02-2019r bedą obowiązywałe nowe stawki za świadczone usługi komunalne:

1. Wywóż nieczystości płynnych za 1m3 - 15,69zł/m3 + 8% VAT

2. Dopłata do wywozu nieczystości płynnych za 1km - 3,50zł/km + 23% VAT

3. Opłata za usługi świadczone pojazdami VW T4 i LT35 za 1 km - 2,50zł /km + 23% VAT

4. Wysokość roboczogodziny - 44,18zł/h + 8% VAT

5. Opłata za odbiór przyłącza wod-kan - 120,00zł + 8% VAT

6. Pozostałe usługi bedą ustalane indywidulanie.

 UWAGA!!!!!!

Usługi wywozu nieczystosci płynnych bedą świadczone po zawarciu umowy

(wzór umowy dostępny w zakładce Do pobrania)

.......................................................................................................................................................................................

Tolkmicko 17-08-2018r

 

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku, zgodnie z decyzją Nr GD.RET.070/255/D2/2018.KC z dnia 18.07.2018r Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, podaje NOWE STAWKI TARYF dla zbiorowego zaopatrzenia w wdoę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Tolkmicko:

Cena 1m3 wody 4,38zł netto

Cena 1m3 ścieków 4,42zł netto

Opłata abonamentowa 2zł/m-c

Nowe taryfy obowiązują od 17 sierpnia 2018r.

Taryfy obowiązują 1 rok.

 

........................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 25-05-2018r

...................................................................................................................................................................

Tolkmicko,15-05-2018r

 

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej wTolkmicku informuje, że w związaku z prowadzeniem prac remontowych na sieci wodociągowej w

ul. Nadrzeczna, Słupecka i Młyńska

w miesiacach MAJ i CZERWIEC 2018r,

mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody.

 

Za utrudnienia przepraszamy

.................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 10-05-2018r

 

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje, że w związku z prowadzeniem prac remontowych na sieci wodociągowej w

ul. Mazurska, Krzywa, Kręta, Zawiszy i Rybacka,

w miesiącach maj i czerwiec 2018r,

mogą występować zakłócenia w dostawie wody.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 30-04-2018r

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje, że do momentu otrzymania decyzji z Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE, stosowane bedą dotychczas obowiązujące stawki taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

...........................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 28-12-2017r

 

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje, że

dzień 02 stycznia 2018r

jest dniem wolnym od pracy.

 

...........................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 15-09-2017r

 

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmciku informuje, że ogłosił przetarg nieograniczony.

Przedmiotem zamówienia jest:

"Budowa magistrali wodociagowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka (w ograniczonym zakresie)"

Nr ogłoszenia na Portalu zamówień Publicznych 588608-N-2017

Dokumenty do pobrania na www.bip.zgws.pl w zakładce przetargi.

 

..........................................................................................................................................................................

Tolkmicko 06-09-2017r

.......................................................................................................................................................................................

Tolkmicko 21-08-2017r

 

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmciku informuje, że ogłosił przetarg nieograniczony.

Przedmiotem zamówienia jest:

"Budowa magistrali wodociagowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka."

Nr ogłoszenia na Portalu zamówień Publicznych 574772-N-2017

Dokumenty do pobrania na www.bip.zgws.pl w zakładce przetargi.

 

.............................................................................................................................................................

Tolkmicko, 20-07-2017r

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku - informuje, że postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZP/1/2017/A przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:

"Budowa magistrali wodociagowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami. Etap 1: Tolkimicko-Nowinka"

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pktt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przedmiotowym postepowaniu została złożona jedna ofeta.

Cena oferty przewyższa kwpotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć ma sfinansowanie zamówienia.

 

.................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 04-07-2017r

...............................................................................................................................................................................

Tolkmicko 26-06-2017r

 

...............................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 05-06-2017r

 

.......................................................................................................................................................................................

Tolkmicko 25-04-2017r

 

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje, że dnia 02-05-2017r będzie nieczynny.

 

...........................................................................................................................................................................................

Tolkmicko 10-01-2017r

 

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku zwraca się z prośbą o składanie ofert na:

"OPRACOWANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO NA ODPROWADZANIE OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW DO WÓD W MIEJSCOWOŚCI TOLKMICKO"

 

Termin składania ofert: 20-01-2016r

Dodatkowe informacje: Jerzy Dudek tel. 55 231 62 42

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

.............................................................................................................................................................................................

Tolkmicko 08-12-2016r

 

..........................................................................................................................................................

Tolkmicko, 02-11-2016r

 

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku zwraca się z prośbą o składanie ofert na:

"Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Suchaczu ul. Aleja Radości."

Termin realizacji zlecenia: 31-03-2017r.

 

Termin składania ofert: 16-11-2016r.

 

Dodatkowe informacje: Ryszard Szynkowski tel. 605 207 056.

Zapraszamy do składania ofert.

 

..............................................................................................................................................................

Tolkmicko, 14-10-2016r

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Dzika-Podgórna-Królewiecka w Tolkmicku"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystkniejszej do pobrania na stronie BIP Zakładu www.bip.zgws.pl w zakładce Przetargi.

 

...........................................................................................................................................................

Tolkmicko 30-09-2016r

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Dzika-Podgórna-Królewiecka w Tolkmicku"

Informacja z sesji otwarcia ofert do pobrania na stonie BIP Zakładu www.bip.zgws.pl w zakładce Przetargi.

 

..........................................................................................................................................................

Tolkmicko, 15-09-2016r

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje, że ogłosił

przetarg nieograniczony.

Przedmiotem zamówienia jest:

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Dzika-Podgórna-Królewiecka w Tolkmicku"

Nr ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych 308820-2016

(http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=6ce41a2c-f356-4ea4-b98f-8a2d44eebb1d&path=20160915%5c308820_2016.html)

Dokumenty do pobrania na stronie BIP Zakładu www.bip.zgws.pl

w zakładce przetargi.

 

Zapraszamy do składania ofert.

................................................................................................................................................................

Wielkanoc 2016r

 

.............................................................................................................................................................

UWAGA!!!

01-02-2016r:  Odwołuje się zakaz spożywania wody w stanie surowym na terenie miejscowości: Tolkmicko, Janówek, Kadyny, Kikoły.

Wyniki badań wody w zakładce do pobrania.

..............................................................................................................................................................

UWAGA!!!

ZAKAZ SPOŻYWANIA WODY W STANIE SUROWYM NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI:

TOLKMICKO, JANÓWEK, KADYNY, KIKOŁY.

ZAKAZ OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA!!!

.................................................................................................................................................................

 

Zakup nowego pojazdu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej marki MAN.

Operacja współfinansowana przez unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.