Siedziba Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku

Aktualności

...........................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 02-10-2017r

.............................................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 15-09-2017r

 

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmciku informuje, że ogłosił przetarg nieograniczony.

Przedmiotem zamówienia jest:

"Budowa magistrali wodociagowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka (w ograniczonym zakresie)"

Nr ogłoszenia na Portalu zamówień Publicznych 588608-N-2017

Dokumenty do pobrania na www.bip.zgws.pl w zakładce przetargi.

 

..........................................................................................................................................................................

Tolkmicko 06-09-2017r

.......................................................................................................................................................................................

Tolkmicko 21-08-2017r

 

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmciku informuje, że ogłosił przetarg nieograniczony.

Przedmiotem zamówienia jest:

"Budowa magistrali wodociagowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka."

Nr ogłoszenia na Portalu zamówień Publicznych 574772-N-2017

Dokumenty do pobrania na www.bip.zgws.pl w zakładce przetargi.

 

.............................................................................................................................................................

Tolkmicko, 20-07-2017r

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku - informuje, że postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZP/1/2017/A przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:

"Budowa magistrali wodociagowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami. Etap 1: Tolkimicko-Nowinka"

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pktt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przedmiotowym postepowaniu została złożona jedna ofeta.

Cena oferty przewyższa kwpotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć ma sfinansowanie zamówienia.

 

.................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 04-07-2017r

...............................................................................................................................................................................

Tolkmicko 26-06-2017r

 

...............................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 05-06-2017r

 

.......................................................................................................................................................................................

Tolkmicko 25-04-2017r

 

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje, że dnia 02-05-2017r będzie nieczynny.

 

...........................................................................................................................................................................................

Tolkmicko 10-01-2017r

 

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku zwraca się z prośbą o składanie ofert na:

"OPRACOWANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO NA ODPROWADZANIE OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW DO WÓD W MIEJSCOWOŚCI TOLKMICKO"

 

Termin składania ofert: 20-01-2016r

Dodatkowe informacje: Jerzy Dudek tel. 504 367 157.

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

.............................................................................................................................................................................................

Tolkmicko 08-12-2016r

 

..........................................................................................................................................................

Tolkmicko, 02-11-2016r

 

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku zwraca się z prośbą o składanie ofert na:

"Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Suchaczu ul. Aleja Radości."

Termin realizacji zlecenia: 31-03-2017r.

 

Termin składania ofert: 16-11-2016r.

 

Dodatkowe informacje: Ryszard Szynkowski tel. 605 207 056.

Zapraszamy do składania ofert.

 

..............................................................................................................................................................

Tolkmicko, 14-10-2016r

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Dzika-Podgórna-Królewiecka w Tolkmicku"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystkniejszej do pobrania na stronie BIP Zakładu www.bip.zgws.pl w zakładce Przetargi.

 

...........................................................................................................................................................

Tolkmicko 30-09-2016r

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Dzika-Podgórna-Królewiecka w Tolkmicku"

Informacja z sesji otwarcia ofert do pobrania na stonie BIP Zakładu www.bip.zgws.pl w zakładce Przetargi.

 

..........................................................................................................................................................

Tolkmicko, 15-09-2016r

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje, że ogłosił

przetarg nieograniczony.

Przedmiotem zamówienia jest:

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Dzika-Podgórna-Królewiecka w Tolkmicku"

Nr ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych 308820-2016

(http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=6ce41a2c-f356-4ea4-b98f-8a2d44eebb1d&path=20160915%5c308820_2016.html)

Dokumenty do pobrania na stronie BIP Zakładu www.bip.zgws.pl

w zakładce przetargi.

 

Zapraszamy do składania ofert.

................................................................................................................................................................

Wielkanoc 2016r

.............................................................................................................................................................

UWAGA!!!

01-02-2016r:  Odwołuje się zakaz spożywania wody w stanie surowym na terenie miejscowości: Tolkmicko, Janówek, Kadyny, Kikoły.

Wyniki badań wody w zakładce do pobrania.

..............................................................................................................................................................

UWAGA!!!

ZAKAZ SPOŻYWANIA WODY W STANIE SUROWYM NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI:

TOLKMICKO, JANÓWEK, KADYNY, KIKOŁY.

ZAKAZ OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA!!!

.................................................................................................................................................................

 

Zakup nowego pojazdu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej marki MAN.

Operacja współfinansowana przez unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.